REVITALIZACE/PROJEKT

Revitalizace zámeckého parku - veřejná zakázka  dle zák.č. 137/2006 Sb.

7. 4. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno oznámení předběžných informací k zakázce "Revitalizace zámeckého parku v Koryčanech" 

Odkaz: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/489102 

Ve stejný den byl na profilu zadavatele uveřejněn odkaz na toto uveřejnění.

Žádost  společnosti  o dotaci v rámci 50. výzvy OPZP,  byla SFŽP v Praze    dne 1. 4. 2014 schválena  Řídícím orgánem.