ZÁMECKÝ PARK KORYČANY

ZÁMEK-KORYČANY_01 ZÁMEK-KORYČANY_08 ZÁMEK-KORYČANY_09 ZÁMEK-KORYČANY_07
       

Naše společnost poskytuje obecně prospěšné služby, jejichž cílem je rozvoj a nekomerční využití zámeckého parku v Koryčanech, významné sídelní zeleně, součásti kulturního dědictví, evidované v Národně památkovém ústavu jako chráněný architektonický přírodní útvar – kulturní památka (číslo v rejstříku 36524/7-5996).

Ústředním seznamu kulturně nemovitých památek ministerstva kultury ČR), zejména:

a) Revitalizace a trvalé udržování historického zámeckého parku v Koryčanech.

b) Posilování ekologického a estetického povědomí vztahu obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě, zpřístupnění zámeckého parku v Koryčanech veřejnosti.

   

c) Sbírková evidence původních i nově vysázených stromů, keřů, skupin keřů a travního porostu v zámeckém parku v Koryčanech.

d) Služby spojené s financováním projektů revitalizace a správy zámeckého parku v Koryčanech.

e) Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy regionu, s regionálními úřady a institucemi při využívání zámeckého parku v Koryčanech.